Παλαιάς Καβάλας 89, Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω
τ. 210 2692440 f. 210 2692441

info@animalprint.gr